Mobilfaktura i Finland

Numera kollar vi  mejl, kalender och nyheter i telefonen – varför skulle du inte använda telefonen också för att betala räkningar? I andra Nordiska länder är digitala brevlådor redan vanliga: en elektronisk kanal för centraliserad mottagning av fakturor och dokument. Enligt Nordic Channel Compass -enkäten vet bara 48 % av finländarna vad en digital brevlåda är. För de flesta finländare är digital brevlåda och mobilräkningar fortfarande helt okända begrepp. (källa: Nordic Channel Compass 2018 -enkäten)

Pappersfakturorna har fortfarande en stark ställning i Finland. C. 65 % av alla fakturor riktade till konsumenter levereras som brev. Vid sidan av pappersfakturan har det redan länge funnits tillgång till elektroniska faktureringskanaler såsom e-faktura, e-postfaktura och sms-faktura. Inget av dessa alternativ har tillräckligt väl svarat mot konsumenternas eller företagens behov. Mobilfaktura är för finländarna ett relativt nytt begrepp men under de närmaste åren kommer detta att ändras.

Mobilfakturan ger konsumenten makt att välja var och när hen vill hantera sina räkningar.

Konsumenten sparar tid, pengar och möda på att kunna läsa och adminisistrera fakturor och dokument på ett och samma ställe. Mobilfakturan mottas alltid elektroniskt. Därmed möjliggör den såväl kommunikation som tillgång till andra tilläggstjänster i samband med fakturan. Mobilfakturan är mycket annat än bara en faktura. Den är en helhetslösning som syftar till att underlätta administrationen av din personliga ekonomi.

Nyttan av Mobify och mobilfakturan i ett nötskal:

För konsumenter
 • Automatisk påminnelse om kommande förfallodagar
 • Fakturor kan enkelt betalas på bara några sekunder
 • Inga faktureringstillägg eller onödiga påminnelseavgifter
 • Minskad pappersåtgången och sparad natur
 • Kan användas när och var som helst
 • 0,3% bonus för varje faktura som betalas
För företag
 • Inbesparingar på kostnaderna för  fakturering
 • Snabbare kassaström
 • Bättre kundnöjdhet
 • Inbesparingar på kostnaderna för kundtjänst
 • Möjliggör en ny kommunikationskanal
 • Realiserar kundens önskemål